انواع معرق چوب

انواع معرق چوب

 

معرق زمینه رنگ: 
گاهی اوقات به علت عدم دسترسی به چوب مناسب و بنابر ذوق و سلیقه معرقکار به جای استفاده از چوب در پس زمینه کار از پلی استر استفاده می شود که به آن معرق زمینه پلی استر یا رنگ گفته می شود.

 

 


معرق زمینه چوب: 
به معرقی گفته می شود که در تمامی سطح تابلو، چه نقش چه پس زمینه از چوب استفاده شده باشد این نوع معرق نسبت به انواع معرق ارزش هنری بیشتری دارد.

معرق خاتم:
در این نوع معرق به جای استفاده از چوب از برشهای خاتم استفاده می شود و بین قطعات را با استفاده از خطوط باریکی از جنس چوب که زه نامیده می شود از قسمت های دیگرتفکیک می شود و گاهی اوقات در این معرق از تلفیق چوب و خاتم هم استفاده می شود.

 


معرق منبت:
در این شیوه معرق پس از بریدن قطعات و کنار هم چیدن آنها بوسیله مغار حالت داده که سطح کار برجسته می باشد قابل توجه اینکه در این روش کار بجای استفاده از چوب های 3-4 میلیمتری از چوب های 6-7 میلیمتری و گاهی اوقات تا 2 سانتی متر نیز استفاده می شود.

معرق برجسته:
در این نوع از معرق میتوان از پلی استر یا چوب استفاده کرد که پس از اتمام کار نقش معرق شده نسبت به زمینه کار برجسته تر می باشدو فرق این نوع کار با معرق منبت در این است که دیگر سطح کار توسط مغار منبت نمیشود و فقط برجسته است.

/ 0 نظر / 344 بازدید