معرق مشبک توت زاری

حدود 15 سال در رشته هنری معرق و مشبک تجربه دارم در سال 91 به عنوان بانوی نمونه استان همدان معرفی شدم

» نمونه هایی از کارهای خودم :: ۱۳٩٤/۱/۱٩
» پیدایش معرق :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤
» انواع معرق چوب :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤
» معرق چوب در ایران :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤
» هنر معرق کاری با چوب :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤
» تاریخچه هنر مشبک :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤